Stappenplan

Aanmelding

Nadat u contact heeft opgenomen met Delphi Bewindvoering, plannen wij een afspraak om samen met u te onderzoeken of beschermingsbewind een passende maatregel is. Bij het gesprek kan uiteraard een begeleider aanwezig zijn.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat beschermingsbewind inhoudt, wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. We sluiten een overeenkomst, vullen een aantal formulieren in en geven aan welke stukken u moet aanleveren.

Aanvraag

Als het dossier compleet is, sturen wij het verzoekschrift om onder bewind gesteld te worden naar de kantonrechter. Zijn er schulden en dreigen er incasso- en/of executiemaatregelen? Dan zullen wij schuldeisers en deurwaarders informeren dat beschermingsbewind is aangevraagd.

De kantonrechter beoordeeld veelal schriftelijk de onderbewindstelling. Dat betekend dat u niet bij de Rechtbank hoeft langs te komen.

Tijdens het bewind

Zodra het bewind door de kantonrechter is uitgesproken, volgt een tweede gesprek. Dit gesprek is nodig om uw administratie over te nemen.

Wij vragen drie bankrekeningen aan. Op de ene rekening wordt uw inkomen gestort. Wij verrichten vanaf deze rekening alle noodzakelijke betalingen. U heeft geen toegang tot deze rekening. Op de andere rekening storten wij uw leefgeld, dat u zelf beheert en uit kunt geven en uiteraard zullen wij een spaarrekening openen.

Wij inventariseren uw inkomsten en uitgaven en zullen zorgen voor evenwicht. Daarnaast stellen wij een budgetplan op. Daarin staat precies waaraan uw inkomen wordt besteed. In deze fase informeren wij alle instanties en mogelijke schuldeisers dat u onder bewind bent gesteld. Alle post zal voortaan naar Delphi Bewindvoering worden gezonden.

Wij houden u gedurende het bewind van alles op hoogte, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.